Tiểu học Lạc Hòa 2 xây dựng trường Xanh - Sạch - Đẹp