Tiểu học Lai Hòa 2 xây dựng trường Xanh - Sạch - Đẹp