Tiểu học Vĩnh Hải 4 xây dựng trường Xanh - Sạch - Đẹp