Trường Tiểu học lạc hòa 1 tổ chức trò chơi chào mừng ngày 20-11.