Hội nghị cán bộ - Công chức - viên chức

Vào lúc 7 giờ ngày 29/9/2018, tại văn phòng trường Tiểu học Lạc Hòa 1, tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm học 2018 -2019. Dưới sự chủ trì Hội nghị của đồng chí Hiệu trưởng, sau một buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, phát huy tinh  tốt thần dân chủ của mỗi cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường Hội nghị đã thành công tốt đẹp!