Thi đua ken thưởng

T

Trong năm học qua trường tiểu học lạc hòa 1 đạt được một số thành tích sau: Tập thể Lao động xuất sắc, cá nhân có 24 cá nhân được công nhận Lao động tiên tiến và 2 chiến sĩ thi đua cơ sở, một bằng khen của Chủ tịch của UBND Tỉnh.

Bài viết liên quan